Pieredze / realizētie projekti

Zemgales reģiona, Bauskas meža iecirkņa meža meliorācijas sistēmas „Jāņupe” pārbūves būvprojekta izstrāde (606 ha). Pasūtītājs: AS "Latvijas valsts meži"; [2016]
Zemgales reģiona, Bauskas un Vecumnieku meža iecirkņu meža meliorācijas sistēmas „Skujnieki” pārbūves būvprojekta izstrāde (773 ha). Pasūtītājs: AS "Latvijas valsts meži"; [2016]
Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums. Pasūtītājs: Īpaši aizsargājams kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts; [2016]
Zemgales reģiona, Līvbērzes meža iecirkņa meža meliorācijas sistēmas „Dorupe” pārbūves būvprojekta izstrāde (1116 ha). Pasūtītājs: AS "Latvijas valsts meži"; [2016]
Zemgales reģiona, Kokneses meža iecirkņa meža meliorācijas sistēmas „Spicmežs” pārbūves būvprojekta izstrāde (612 ha). Pasūtītājs: AS "Latvijas valsts meži"; [2015]
Vidzemes reģiona, Pededzes meža iecirkņa meža meliorācijas sistēmas „Glīzda” pārbūves būvprojekta izstrāde (1069 ha). Pasūtītājs: AS "Latvijas valsts meži"; [2015]
TEC-2 ūdenssildāmo katlu rekonstrukcijas darbi Nox emisiju samazināšanai – tehniskās konsultācijas. Pasūtītājs: Vattenfall Power Consultant AB (Zviedrija); [2011]
Ekspluatācijas vadības sistēmas IFS Applications ieviešana hidroelektrostacijās. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2010]
Pļaviņu HES rezerves pārgāznes projekta izstrāde. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2010]
Pļaviņu HES vibrāciju mērījumi pie paaugstinātiem kritumiem. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2009]
Rīgas HES dzelzceļa tilta apsekošana un remonta tehniskā projekta izstrāde. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2009]
Rīgas HES lejas bjefa remonta aizvaru uzstādīšanas rievu apsekošana. Pasūtītājs: Latvenergo; [2009]
Ķeguma HES aizvaru mezglu atjaunošanas projekta izstrāde. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2008]
Pļaviņu, Ķeguma, Rīgas HES tehnoloģiskā aprīkojuma renovācijas projekta izstrāde un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2008]
Rīgas TEC-1 tehnoloģiskā aprīkojuma renovācijas projekta izstrāde un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2008]
Meža meliorācijas sistēmas "Lapsukalns" rekonstrukcija, Austrumvidzemes mežsaimniecībā. Pasūtītājs: Latvijas Valsts Meži; [2008]
Pļaviņu HES pastatņu celtņu sliežu ceļa tilta siju un balstu dzelzsbetona konstrukciju apsekošana un atjaunošanas remonta projektēšanas uzdevuma izstrāde. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2008]
Pļaviņu HES rekonstrukcijas hidroagregātu tehniskā projekta izstrāde. Pasūtītājs: Fortum Power and Heat Oy; [2008]
Ķeguma HES elektromehāniskā aprīkojuma renovācija. Projektu vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2007]
Aiviekstes HES elektromehāniskā aprīkojuma renovācija. Projektu vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2007]
Plūdu aizsardzības sistēmas, ceļu, elektrisko tīklu, kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmas izstrāde zemesgabaliem “Pārupes” un “Viļņi” Ogres novadā, Ogresgala pagastā. Pasūtītājs: Ogres nami; [2007]
Pļaviņu, Ķeguma, Rīgas HES tehnoloģiskā aprīkojuma projekta izstrāde un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2007]
Pļaviņu HES rekonstrukcijas hidroagregātu projekta vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: Fortum Power and Heat Oy; [2007]
Rīgas HES sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūves projekta vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2007]
Rīgas HES tehniskā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcijas projekta vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2007]
Rīgas HES elektromehāniskā aprīkojuma renovācija. Projektu vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2007]
Pļaviņu HES elektromehāniskā aprīkojuma renovācija. Projektu vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2007]
Pļaviņu HES hidroagregātu zemējumietaišu rekonstrukcijas projekta vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2006]
Pļaviņu HES hidroagregāta atjaunošanas remonta projekta vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2006]
Rīgas HES hidroagregāta atjaunošanas remonta projekta vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2006]
Elektroenerģijas skaitītāju attālinātās kontroles sistēmas projekta izstrāde un ieviešana. Pasūtītājs: Latvijas Banka; [2006]
Elektroiekārtu aizsardzības sistēmas pārbaude un līniju strāvmaiņu nomaiņas projekta izstrāde. Pasūtītājs: Latvijas Banka; [2006]