Pakalpojumi

Izpildes stadijas

Uzņēmums nodrošina visu piedāvāto inženiertehnisko pakalpojumu stadiju izpildi:

Izpēti:
- apsekošanas un uzmērīšanas darbi,
- ģeoloģiskās un hidrauliskās izpētes nodrošināšana.

Risinājumu atlasi:
- risinājumu analīze,
- tehniski ekonomiskais izvērtējums.

Projektēšanu:
- projektēšanas darbu veikšana pēc Eiropas un Krievijas standartu sistēmām.

Projektu ieviešanu:
- tehniskā uzraudzība,
- projektu vadība,
- autoruzraudzība.

Pieņemšanu ekspluatācijā
- pieņemšanas programmu izstrāde,
- funkcionalitātes pārbaudes.