Pakalpojumi

Hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmu risinājumi

PROFECTO piedāvā:
hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmu apsekošanu un novērtēšanu ar mērķi izstrādāt metodes un risinājumus,kā arī elektrostaciju hidromehānisko iekārtu demontāžas un montāžas darbu uzraudzību un projektu vadīšanu. PROFECTO nodrošina ilgtspējīgu, efektīvu un drošu hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmu risinājumu darbību.

Meliorācijas sistēmu būvdarbu tehnisko uzraudzību veic sertificēti eksperti ar pieredzi vairāk nekā 20 gadi meliorācijas sistēmu projektēšanas un būvniecības jomā.

Risinājumi:

- Hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmu izbūve pielāgojot klienta vajadzībām;
- modernizācijas izstrādāto metožu un risinājumu analīzi;
- tehniski ekonomiskos aprēķinus;
- skiču projektu izstrādi un risinājumu izvērtēšanu.