Pieredze / realizētie projekti

Aiviekstes HES Pārbūves būvprojekta izstrāde. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2019]
Pļaviņu HES augšas bjefa balstu betonu virsmu atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde. Pasūtītājs: Latvenergo ; [2019]
Gātupes poldera aizsargdambja D-1 pik 00/00-24/00 Valgundes pagastā, Jelgavas novadā un D-2 pik 00/00-23/50 Salas pagastā, Babītes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošanu; [2018]
Kapūnes poldera aizsargdambju D-1 un D-2 Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība. Pasūtītājs: VSIA "Zemkopības nekustamie īpašumi"; [2017]
Sinole HES aizsprosta aizvaru nomaiņas būvprojekta izstrāde. Pasūtītājs: SIA „MHK Abuls”.; [2017]
Iori HPP priekšprojekta izstrāde un tehniskā projekta izstrāde. Pasūtītājs: Iory HYDRO Ltd (Gruzija); [2016]
Chapala HPP priekšprojekta izstrāde un tehniskā projekta izstrāde. Pasūtītājs: AAD SIA; [2016]
Slūžu atjaunošanas, Rēzeknes upes gultnes padziļināšana un aizsargvaļņa būve Rēzeknes pilsētas teritorijā būvprojekta izstrāde. Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome. ; [2016]
Pontona laipa pār Ogres upi būvprojekta izstrāde. Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība.; [2016]
Pakuļu HES novadbūves – pārgāznes izbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība. Pasūtītājs: SIA „MHK Abuls””; [2016]
Pļaviņu HES 3D modeļa izstrāde. Pasūtītājs: AS "LATVENERGO"; [2016]
Aizturrestu un tīrīšanas mehānismu tehniskā projekta izstrāde Sprizenu HES. Pasūtītājs: SIA „Spridzenu HPP”; [2016]
Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums. Pasūtītājs: Īpaši aizsargājams kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts; [2016]
Ķeguma HES aizsprosta aizvaru nomaiņas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība. Pasūtītājs: AS “LATVENERGO”; [2016]
Tehnisko projektu izstrāde meža meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai objektos - „Jāņupe” (606 hektāri), „Skujnieki” (773 ha), „Dorupe” (1116 hektāri), “Spicmežs” (612 ha); „Glīzda” (1069 ha), Zemgales un Vidzemes rajoni. Pasūtītājs: Latvijas Valsts meži; ; [2015]
Aiviekstes HES gumijas piepūšamo aizvaru tehniskā projekta izstrāde. Pasūtītājs: AS "LATVENERGO"; [2015]
Rīgas HES ūdens pārgāznes krītakas hidrauliskā modelēšana. Pasūtītājs: AS "LATVENERGO" ; [2015]
Vēja elektrostaciju parka atrašanās vietas karšu izstrāde un ģeoloģiskās izpētes Somijā, Simo - 26 vēja elektrostacijās. Klients - Infracat Oy; Mitta Oy ; [2015]
Tehniskās un konkursa dokumentācijas izstrāde Jebba un Kainji HES (Nigērija) modernizācijai un hidrotehnisko būvju atjaunošanai. Uzņēmējs ir „Mainstream Energy Solutions Ltd” (MESL) un RusHydro International AG; [2013]
Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas hidroelektrostaciju hidroagregātu rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: “SWECO” ; [2013]
TEC-2 ūdenssildāmo katlu rekonstrukcijas darbi Nox emisiju samazināšanai – tehniskās konsultācijas. Pasūtītājs: Vattenfall Power Consultant AB (Zviedrija); [2011]
Bartogaya dambja drošības stāvokļa novērtējums un projektēšanas projekta izstrāde hidroelektrostacijas būvniecībai ar kopējo jaudu 25 (Kazahstāna) Klients - AKK Astana. ; [2011]
Ekspluatācijas vadības sistēmas IFS Applications ieviešana hidroelektrostacijās. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2010]
Pļaviņu HES rezerves pārgāznes projekta izstrāde. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2010]
Pļaviņu HES vibrāciju mērījumi pie paaugstinātiem kritumiem. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2009]
Rīgas HES dzelzceļa tilta apsekošana un remonta tehniskā projekta izstrāde. Pasūtītājs: AS "Latvenergo"; [2009]
Rīgas HES lejas bjefa remonta aizvaru uzstādīšanas rievu apsekošana. Pasūtītājs: AS "Latvenergo"; [2009]
Ķeguma HES aizvaru mezglu atjaunošanas projekta izstrāde. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2008]
Pļaviņu, Ķeguma, Rīgas HES tehnoloģiskā aprīkojuma renovācijas projekta izstrāde un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2008]
Rīgas TEC-1 tehnoloģiskā aprīkojuma renovācijas projekta izstrāde un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2008]
Meža meliorācijas sistēmas "Lapsukalns" rekonstrukcija, Austrumvidzemes mežsaimniecībā. Pasūtītājs: Latvijas Valsts Meži; [2008]
Pļaviņu HES pastatņu celtņu sliežu ceļa tilta siju un balstu dzelzsbetona konstrukciju apsekošana un atjaunošanas remonta projektēšanas uzdevuma izstrāde. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2008]
Pļaviņu HES rekonstrukcijas hidroagregātu tehniskā projekta izstrāde. Pasūtītājs: Fortum Power and Heat Oy; [2008]
Ķeguma HES elektromehāniskā aprīkojuma renovācija. Projektu vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2007]
Aiviekstes HES elektromehāniskā aprīkojuma renovācija. Projektu vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2007]
Plūdu aizsardzības sistēmas, ceļu, elektrisko tīklu, kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmas izstrāde zemesgabaliem “Pārupes” un “Viļņi” Ogres novadā, Ogresgala pagastā. Pasūtītājs: Ogres nami; [2007]
Pļaviņu, Ķeguma, Rīgas HES tehnoloģiskā aprīkojuma projekta izstrāde un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS "Latvenergo"; [2007]
Pļaviņu HES rekonstrukcijas hidroagregātu projekta vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: Fortum Power and Heat Oy; [2007]
Rīgas HES sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūves projekta vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2007]
Rīgas HES tehniskā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcijas projekta vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2007]
Rīgas HES elektromehāniskā aprīkojuma renovācija. Projektu vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2007]
Pļaviņu HES elektromehāniskā aprīkojuma renovācija. Projektu vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2007]
Pļaviņu HES hidroagregātu zemējumietaišu rekonstrukcijas projekta vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2006]
Pļaviņu HES hidroagregāta atjaunošanas remonta projekta vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2006]
Rīgas HES hidroagregāta atjaunošanas remonta projekta vadība un tehniskā uzraudzība. Pasūtītājs: AS Latvenergo; [2006]
Elektroenerģijas skaitītāju attālinātās kontroles sistēmas projekta izstrāde un ieviešana. Pasūtītājs: Latvijas Banka; [2006]
Elektroiekārtu aizsardzības sistēmas pārbaude un līniju strāvmaiņu nomaiņas projekta izstrāde. Pasūtītājs: Latvijas Banka; [2006]