Profecto — konstruējam, būvējam!
ZINĀT, DOMĀT, REALIZĒT!

Projektējam, uzraugām

"Inženieru birojs "PROFECTO"" ir ar vairāk kā 15 gadu pieredzi un darbojas pie Baltijā lielāko HES aizsprostu projektiem. PROFECTO pamatuzdevums ir iekārtu ekspluatēšanas darbības drošuma un elektroenerģijas izstrādes palielināšana.

Pamatdarbības virzieni:

• Hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmu risinājumi

• Elektromehānisko sistēmu risinājumi

• Siltumapgādes risinājumi.


Lasīt vēl>>

Mūsu darbi

  • Aiviekstes HES Pārbūves būvprojekta izstrāde. Pasūtītājs: AS Latvenergo;
  • Pļaviņu HES augšas bjefa balstu betonu virsmu atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde. Pasūtītājs: Latvenergo ;
  • Gātupes poldera aizsargdambja D-1 pik 00/00-24/00 Valgundes pagastā, Jelgavas novadā un D-2 pik 00/00-23/50 Salas pagastā, Babītes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošanu;
  • Kapūnes poldera aizsargdambju D-1 un D-2 Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība. Pasūtītājs: VSIA "Zemkopības nekustamie īpašumi";
  • Sinole HES aizsprosta aizvaru nomaiņas būvprojekta izstrāde. Pasūtītājs: SIA „MHK Abuls”.;
  • Iori HPP priekšprojekta izstrāde un tehniskā projekta izstrāde. Pasūtītājs: Iory HYDRO Ltd (Gruzija);
  • Chapala HPP priekšprojekta izstrāde un tehniskā projekta izstrāde. Pasūtītājs: AAD SIA;

Visa pieredze>>