Pakalpojumi

Elektromehānisko sistēmu risinājumi

PROFECTO piedāvā:
elektromehānisko sistēmu apsekošanu un novērtēšanu ar mērķi izstrādāt metodes un risinājumus, kas nodrošinātu ilgtspējīgu, efektīvu un drošu elektromehānisko sistēmu darbību.

Risinājumi:

- elektromehānisko sistēmu izbūve pielāgojot klienta vajadzībām,
- modernizācijas izstrādāto metožu un risinājumu analīzi,
- tehniski ekonomiskos aprēķinus,
- skiču projektu izstrādi un risinājumu izvērtēšanu.