Pakalpojumi

Siltumapgādes risinājumi

PROFECTO piedāvā:
esošo siltumapgādes sistēmu apsekošanu un novērtēšanu ar mērķi izstrādāt metodes un risinājumus, kas nodrošinātu ilgtspējīgu, efektīvu un drošu siltumapgādes sistēmas darbību.

Risinājumi:

- Siltumapgādes sistēmu izbūvei,
- modernizācijas izstrādāto metožu un risinājumu analīzi,
- tehniski ekonomiskos aprēķinus,
- skiču projektu izstrādi un risinājumu izvērtēšanu.